mainTop

 

Ebeneser-säätiö (ent. Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin laitokset -säätiö) edustaa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen historiaa. Hanna Rothman perusti Pohjoismaiden ensimmäisen kansanlastentarhan vuonna 1888 ja aloitti yhdessä Elisabeth Alanderin kanssa lastentarhanopettajien koulutuksen Sörnäisten kansanlastentarhassa vuonna 1892. 

Toiminta jatkui ja laajeni vuodesta 1908 Ebeneser-talossa, jossa toimivat lastenseimi, lastentarha, koululaisten päiväkoti ja Lastentarhaseminaari Ebeneser. Lastentarhanopettajien koulutus valtiollistettiin vuonna 1977. Koulutus siirtyi muihin tiloihin Ebeneser-talosta vuonna 1993 ja yliopistojen alaisuuten vuonna 1995. Lastentarhatoiminta päättyi Ebeneser-talossa vuonna 1986. Talossa on toiminut vuodesta 2009 Keski-Helsingin Musiikkiopisto ja vuodesta 2018 alkaen Helsingin kaupungin ylläpitämä päiväkoti Ebeneser.

Ebeneser-säätiön tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lastentarhatyön kulttuurihistoriallisen merkityksen vaaliminen.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan. Säätiö ylläpitää Lastentarhamuseota ja -arkistoa.

Ebeneser-talon suunnitteli arkkitehti Wivi Lönn ja talo valmistui Helsingin Sörnäisiin vuonna 1908. Ebeneser-sana tulee Raamatusta (1. Sam. 7:12-14). Hepreasta käännettynä "Eben-Eser" tarkoittaa "avun kiveä".  Talo on suojelukohde. Ebeneser-säätiö on toiminut talossa vuodesta 1908 lähtien.

mainBottom