mainTop

 

Voisiko olla toisin? -apuraha

Hakuaika: 1.-31.3.2019

Apurahaa voivat hakea työryhmät, päiväkodita, taiteilijat tai vanhempainyhdistykset käytännön hankkeisiin tai projekteihin jonkun seuraavan kriteerin mukaisesti:

Lapsilähtöisyys - hanke tekee tai tutkii toimintaa, jonka fokuksessa on lasten osallisuus ja päiväkoti lasten omana paikkana

Kulttuuri ja leikki keskiössä - hanke voi liittyä lasten kanssa tehtävään projektiin, esimerkiksi taiteelliseen työhön

Yhdessä tekeminen - hanke avaa ja laajentaa päiväkotia alueen toimijana, perheiden, lasten ja kaikkien asukkaiden yhteiseksi kohtaamisen ja tekemisen paikaksi.

Hakemuslomake tulee säätiön verkkosivuille 1.3.2019. Lomakkeessa kysytään mm. hankkeen tai projektin tavoitteita ja miten ne vastaavat hakukriteereihin sekä työsuunnitelmaa ja aikataulua, miten hankkeen toteutusta dokumentoidaan ja miten hankkeen tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Hakemukseen tulee liittää 1-2 sivun (A4) työsuunnitelma, joka sisältää budjetin.

mainBottom