mainTop

Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi 6.12.2017!

Ebeneser-säätiö toivottaa kaikille oikein kaunista, rauhaisaa ja juhlavaa itsenäisyyspäivää! Juhlan vuoksi Lastentarhamuseo on poikkeuksellisesti kiinni keskiviikkona 6.12.2017.

Lastentarhamuseon facebook- ja instagram -sivuilla julkaisemme joulukuun ajan aina jouluun asti yhden uuden kuvan Ebeneser-säätiön kuva-arkistosta. Tervetuloa seuraamaan ja nostalgisoimaan!

Kuva: Lipunnosto Terävän kesäsiirtolassa Karjalohjalla 1930-luvulla. Ebeneser-säätiön kuva-arkisto.

 


 

 

Siiri Vallin apuraha 2017

Ebeneser-säätiön Siiri Vallin rahastosta jaettava apuraha on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se myönnetään jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle lisensiaatti- tai väitöskirjatyön tekemiseen. Apuraha jaetaan parittomina vuosina. Opetusneuvos Siiri Valli (1919–2005) arvosti lastentarhanopettajien korkeatasoista koulutusta ja varhaiskasvatustutkimusta. Valli toimi laajasti päivähoitotyössä mm. lastentarhanopettajana, Lastentarhaseminaari Ebeneserin rehtorina sekä tarkastajana ja päivähoitotoimen johtajana Helsingin kaupungilla. Hän toimi aktiivisesti Lastentarhanopettajaliitossa ja Ebeneser-säätiössä ja vaikutti Lastentarhamuseon perustamiseen.

Ebeneser-säätiön hallitus päätti jakaa Siiri Vallin apurahan vuonna 2017 kahdelle väitöskirjatutkijalle, kasvatustieteen maisteri Hanna Hjeltille Tampereen yliopistosta ja kasvatustieteen maisteri Noora Heiskaselle Jyväskylän yliopistosta, molemmille 5000 euroa. Molemmat tuovat uutta, ajankohtaista ja sovelluskelpoista tietoa varhaiskasvatuksen käytäntöön ja hallinnon käyttöön.

Hanna Hjeltin väitöskirjan aiheena on Varhaiskasvatustyö puheena - Diskurssianalyyttinen tutkimus suomalaisen varhaiskasvatustyön rakentumisesta ammattilaisten puheessa. Hjeltin tutkimus kohdistuu eri asemassa oleviin varhaiskasvatuksen ammattilaisiin sekä heidän puheessaan mahdollisesti esiintyviin ristiriitoihin alan ammatillisen eetoksen, ohjaavien asiakirjojen sekä paikallisen toimintakulttuurin välillä. Tämä tieto on tarpeellista mm. varhaiskasvatusta koskevien uudistusten toimeenpanossa paikallisesti ja kansallisesti. 

Noora Heiskasen väitöskirjan aiheena on ”Kuvaukset tukea tarvitsevasta lapsesta ja tuesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisissa asiakirjoissa”. Väitöstutkimuksen aihe on suomalaisessa varhaiskasvatuksessa hyvin ajankohtainen, sillä lapseen liittyvä kirjaaminen on sekä merkitykseltään että määrältään lisääntynyt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, kun lapselle laadittava varhaiskasvatussuunnitelma tuli velvoittavaksi vuonna 2015. Heiskasen tutkimusaihe liittyy varhaiskasvatuslain puutteisiin sekä paikallisten käytäntöjen moninaisuuteen. Tutkimus tuo kaivattua tietoa lainsäädännön, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja arjen käytäntöjen kehittämiseen.

Ebeneser-säätiö onnittelee lämpimästi Hanna Hjeltia ja Noora Heiskasta apurahan johdosta ja toivottaa menestystä tutkimuksen tekemiselle.

 

 Väitöskirjatutkija Noora Heiskanen pitämässä Siiri Vallin apuarahan kiitospuhetta Lastentarhanopattejan koulutuksen 125-vuotis juhlaseminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa

Noora Heiskanen pitämässä Siiri Vallin apurahan kiitospuhetta Lastentarhanopettajan koulutuksen 125-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa perjantaina 20.10.2017

 


 

Lastentarhamuseon avajaiset 18.10.2017

Pitkän remontin jälkeen Lastentarhamuseo pyyhkii pölyt harteiltaan ja avaa ovensa yleisölle keskiviikkona 18.10.2017 klo 12.

Samana päivänä vietämme uuden vaihtuvan näyttelyn avajaisia museolla klo 17. Leikki tuntuu hyvältä -näyttelyssä 2010-luvun Lapsen ääni kohtaa 1930-luvun. Näyttely on esillä 22.11.2017 saakka.

Lisäksi 18.10.-20.12.2017 esillä on myös lastentarhanopettajan koulutuksen 125-vuotisjuhlavuoteen liittyvä näyttely.

Avajaisviikon kunniaksi olemme auki myös torstaina 19.10. klo 12-18. Tervetuloa leikkimään ja nauttimaan museosta vaikka molempina päivinä. Vapaa pääsy!

www.lastentarhamuseo.fi

 


 

Varhaiskasvatus teemana Kasvatus & aika -verkkojournaalin numerossa 3/2017

Uusin numero on luettevissa alla olevaa linkkiä klikkaamalla:

Varhaiskasvatuksen teemanumero, Kasvatus ja aika 3/2017

 


 

Uusi vuokralainen Ebeneser-taloon

Tiistaina 29.8.2017 pidetyssä Helsingin kaupungin Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa päätettiin uuden päiväkodin perustamisesta varhaiskasvatusyksikkö Louhen yhteyteen Ebeneser-talon 1. kerrokseen. Päiväkoti Ebeneserin toiminta alkaa syyskauden 2017 aikana.

Toivotamme päiväkoti Ebeneserin erittäin lämpimästi tervetulleeksi osaksi yhteisöämme. Tästä se tarina taas alkaa!

 Lapsia Ebeneser-talon salissa 1950-luvulla (Ebeneser-säätiön kuva-arkisto)

 


 

Aikamatkalla - avoimet illat syksyllä 2017

Tule mukaan Aikamatkalla – iltoihin inspiroitumaan sukupolvien lapsuusmuistoista ja
keräämään omaa muistojen kirjastoasi. Saat ideoita muistojen kokoamiseen ja
työstämiseen kotona sekä työssä lasten ja perheiden parissa.

Avoimet illat on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, vanhemmille ja isovanhemmille sekä kaikille sukupolvien vuorovaikutuksesta kiinnostuneille.

Avoimet illat juhlistavat satavuotiasta Suomea ja ne ovat osallistujille maksuttomia.

 

Tiistai 12.9.2017 klo 17-20
Teemana LUONTO

Tiistai 17.10.2017 klo 17-20
Teemana SADUT

Tiistai 28.11.2017 klo 17-20
Teemana JOULU

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen: aila.holopainen@ebeneser.fi


Voit osallistua yhteen tai kaikkiin iltoihin!

Lisätietoa Aikamatkalla - avoimista illoista saat klikkaamalla tästä

 


 

Suomen Kulttuurirahastolta apuraha Ebeneser-säätiölle

Suomen Kulttuurirahasto myönsi 8000 euron apurahan Ebeneser-säätiölle fröbeliläisten innovaatioiden jatkokehittelyyn ja tietoisuuden lisäämiseen fröbeliläisistä innovaatioista leikin ja oppimisen rikastuttajina.

 

 


 

Aikamatkalla - avoimet illat keväällä 2017

Tule mukaan Aikamatkalla – iltoihin inspiroitumaan sukupolvien lapsuusmuistoista ja
keräämään omaa muistojen kirjastoasi. Saat ideoita muistojen kokoamiseen ja
työstämiseen kotona sekä työssä lasten ja perheiden parissa.

Avoimet illat juhlistavat satavuotiasta Suomea ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Osana Avoimia iltoja
kehitetään myös Aikamatkalla – muistelutelttakonseptia. Ole mukana kokeilemassa ja
testaamassa

Tiistai 7.2.2017, klo 17 - 20
Teemana RIKKAITA JA MONINAISIA KOHTAAMISIA PÄIVÄKODIN ARJESSA

Tiistai 7.3.2017, klo 17 – 20
Teemana TEKSTIILIT

Tiistai 4.4.2017, klo 17 - 20
Teemana ESINEET


Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen: aila.holopainen@ebeneser.fi


Voit osallistua yhteen tai kaikkiin iltoihin!

Lisätietoa Aikamatkalla -avoimista illoista saat klikkaamalla tästä.

 


 

5.1.2017 Lastentarhanopettajan koulutuksen 125-vuotisjuhlavuosi käynnistyi

 

Vuonna 2017 vietetään valtakunnallisesti lastentarhanopettajan koulutuksen 125-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuotta ja toteuttaa Ebeneser-säätiö yhteistyössä Helsingin yliopiston, Opetushallituksen ja Lastentarhanopettajaliiton kanssa. Kokoamme juhlavuoden verkkosivuille juhlavuoden tapahtumia ja uutisointia, ja julkaisemme kirjoituksia liittyen suomalaisen lastentarhanopettajan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Lehdistötiedote (pdf)

Siirry verkkosivuille klikkaamalla tästä!

 


 

1.12.2016 Ebeneser-säätiö jakoi tunnustuspalkinnot lasten hyväksi tehdystä työstä

Ebeneser-säätiö jakaa parillisina vuosina tunnustuspalkinnon lasten hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt lasten etua ja hyvinvointia. Vuonna 2016 tunnustuspalkinto jaetaan kahdelle varhaiskasvatusta pitkään kehittäneelle vaikuttajalle, molemmille palkinnonsaajille 1500 euroa. 

LTO, erityisasiantuntija Ritva Semi on tehnyt pitkäaikaista ja merkittävää työtä suomalaisen varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana ja kansainvälisenä vaikuttajana. Hän on tehnyt pitkän uran varhaiskasvatuksen vaikuttamistyössä ensin Lastentarhanopettajaliitossa ja sittemmin OAJ:ssa. Viime aikoina Ritva Semin työn ansiot ovat olleet uuden varhaiskasvatuslainsäädännön kehittäjänä ja erityisesti varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajan työn merkityksen esille nostajana.

KT, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö emerita Anna-Leena Välimäki on tehnyt pitkän ja ansiokkaan elämäntyön eri tahoilla ja työryhmissä suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lapsuuden hyväksi. Työvuosinaan 1971–2012 Anna-Leena Välimäki on osallistunut monin tavoin varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja lapsiperheiden asioihin vaikuttamiseen, liittyen noin sataan neuvottelukuntaan, toimikuntaan, työryhmään ym. puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, jäsenenä tai sihteerinä. Välimäki toimi pitkään Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmapäällikkönä sekä Stakesilla/THL:ssä varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkönä ja yksikön päällikkönä. Hänen johdollaan on kehitetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja julkaistu useita alan oppikirjoja.

Lehdistötiedote täällä (pdf).

 


 

Lastentarhamuseon ohjelmaa loppuvuonna 2016 (pdf-tiedosto).

24.11.2016 Ebeneser-säätiön amanuenssin toimi

Ebeneser-säätiön amanuenssin tehtävää haki määräaikaan mennessä yhteensä 87 hakijaa. Haastatteluihin valittiin viisi hakijaa. Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 14.11.2016 valita amanuenssin tehtävään lastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri, filosofian maisteri Fredrika Visurin Oulusta. Valinnassa painotettiin koulutuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tuntemusta, monipuolista taidekasvatuksen osaamista ja museoalan tuntemusta. Visuri aloittaa tehtävässään 2.1.2017.

Säätiön sihteerin sijaisuutta 31.12.2016 asti tekevä LTO Susanna Gillberg jatkaa 1.1.-31.5.2017 osa-aikaisena museotyöntekijänä 20h/vko.

 

21.9.2016 Kaipaatko mukavaa tekemistä koulun syyslomaviikolle?


20.9.2016 Ebeneser-säätiön amanuenssin toimi

Haemme Ebeneser-säätiöön amanuenssia vakituiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 1.1.2017 tai sopimuksen mukaan. Hakuilmoitus löytyy myös osoitteesta http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/9055693_fi.htm.

Tehtävän kuvaus:

Amanuenssin tehtäviin kuuluu toimisto- ja tiedotustehtäviä (mm. maksuliikenteen hoito ja tiliöinti), asiakaspalvelutyötä, lapsiryhmien ohjaamista, museokierrosten pedagogista suunnittelua ja toteuttamista, koulutusten suunnittelua sekä muita toimintaan liittyviä tehtäviä.

Hakijalta odotamme:

Koulutus: Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä varhaiskasvatusalaan. Lastentarhanopettajan/varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi. Varhaiskasvatuksen historian tunteminen ja/tai museoalan työkokemus ja/tai taloushallinnon työkokemus katsotaan eduksi.

Työssä vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja. Taloushallinnon tehtävät vaativat tarkkuutta ja luotettavuutta. Hyvä englannin ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Työaika: Kokoaikatyö.

Tehtävän palkkaus: 2800 euroa/kk.

Lisätietoa tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Taina Sillanpää p. 010 2290891 tai taina.sillanpaa@ebeneser.fi

Hakemus (max. yksi sivu) ja CV pyydetään toimittamaan 7.10.2016 klo 16 mennessä sähköpostilla taina.sillanpaa@ebeneser.fi. Haastattelut kutsutuille järjestetään 19.10.2016 klo 9-12 välillä.

 


 

15.9.2016 Uusia rakentelulaukkuja Lastentarhamuseoon

Lastentarhamuseon ja taiteilija Alexander Reichsteinin toisena yhteistyöprojektina on syntynyt uusi Fröbelin pedagogiikkaan perustuva sovellus, Fröbel ja minä -rakentelulaukku, jossa yhdistyy lisäksi ekologisuus ja kotien ja päiväkotien välinen yhteistyö. Rakentelulaukku julkistetaan kutsuvierastilaisuudessa viikolla 38.

Lehdistötiedote (pdf).


10.9.2016 Hanna Rothman 160 vuotta

Suomalaisen lastentarhatyön äitinä pidetyn Hanna Rothmanin syntymästä tulee 10.9.2016 kuluneeksi 160 vuotta. Juhlapäivän kunniaksi Ebeneser-säätiö järjestää kävelykierroksen Hietaniemen hautausmaalla, jossa pääsemme kuulemaan myös muista varhaiskasvatuksen ja lastentarhatyön kehittäjistä. Tutustumme Rothmanin lisäksi Elisabeth Alanderiin, Armo-Laina Sireliukseen ja Siiri Valliin. Voit myös ladata pdf-tiedoston, jossa heidät esitellään - klikkaa tästä. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan kierrokselle!

Aika: lauantai 10.9.2016 klo 10
Kierroksen arvioitu kesto noin 2 tuntia.
Lähtöpaikka: Hietaniemen hautausmaan Vanhan kappelin parkkipaikka Mechelininkadun puolella (kartta täällä)

Tervetuloa mukaan!


 Lastentarhamuseon Fröbelin jättipalikat

Lastentarhatyön kehittäjä Friedrich Fröbel (1782-1852) piti lasten leikkiä erityisen tärkeänä. Hän kehitti leikkivälinesarjan, jota hän kutsui lahjoiksi. Lahjat kahdesta kuuteen koostuvat puisista palikoista, jotka perustuvat geometrisiin muotoihin (kuutio, lieriö ja pallo) ja niistä johdettuihin muotoihin. Fröbel oli sitä mieltä, että lasten kasvatukseen tulisi kuulua geometristen muotojen parissa työskentely. Näitä muotoja yhdistelemällä voidaan luoda samanlaista muotojen moninaisuutta kuin ympäristöstämme löytyy.

On mahdotonta yliarvioida Fröbelin palikoiden merkitystä kehityksellemme – eikä ainoastaan lastentarhatyön vaan koko 1900-luvun kulttuurille. Esimerkiksi klassiset avantgarde -kuvataiteilijat kuten Wassily Kandinsky, Georges Braque, Walter Gropius, Le Corbusier ja Frank Lloyd Wright kävivät lapsena fröbeliläisen lastentarhan Euroopassa, Venäjällä ja Amerikassa. Modernin arkkitehtuurin muodoista voidaan siis paljolti kiittää Fröbelin palikoita.

Helsingin Lastentarhamuseon pihalla toteutettu projekti on omistettu Friedrich Fröbelille. Ajattelin, että mikäli haluan säilyttää muotojen systeemin sellaisena kuin Fröbel sen keksi, voisin ainoastaan kasvattaa palikoiden kokoa. Nykyaikaista materiaalia käyttämällä palikoista oli mahdollista valmistaa niin suuria, tukevia ja kevyitä, että pieni lapsi pystyisi rakentamaan niistä talon – talon, jonne lapsi itse mahtuisi sisään. Tämä materiaali on turvallista lapsille, sopivan joustavaa, kestää helposti ihmisen painon, voi käyttää ulkona, kestää vettä, pakkasta, suoraa auringonpaistetta ja niin edelleen…

Koska Fröbelin palikat olivat aina pakattu hienoon neliön muotoisiin puurasioihin, päätimme rakentaa jättipalikoille samanlaisen suuren laatikon, jonka lapset voisivat avata itse, mennä sisään, ottaa palikat ja laittaa ne takaisin. Laatikkomme koko on 170 cm x 170 cm x 170 cm. Sinne mahtuu 90 osaa yhdeksästä erilaisesta Friedrich Fröbelin esittämästä muodosta.

-          Alexander Reichstein, projektisuunnittelija

http://www.reichstein.name/buildingblocks.html

 

Tarjoamme päiväkotiryhmille Fröbelin palikka-pajaa, jossa lapset pääsevät tekemään tehtäviä vanhoilla museon Fröbelin palikoilla sekä rakentelemaan isoilla jättipalikoilla. Pajaa on tarjolla etenkin keväisin ja syksyisin. Pajan hinta on 15 euroa/ryhmä.

 

 


 

SIIRI VALLIN APURAHA 2015

julkaisuvapaa 23.11.2015

 

Ebeneser-säätiö edustaa maassamme varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajankoulutuksen historiaa. Säätiö tukee varhaiskasvatuksen tutkimusta ja välittää tietoa lastentarhatyön historiasta esimerkiksi Lastentarhamuseon näyttelyn kautta. Ebeneser-säätiö jakaa vuosittain joko apurahan varhaiskasvatuksen alan tutkimukseen tai tunnustuspalkinnon lasten hyväksi tehdystä työstä. Vuonna 2015 jaetaan Siiri Vallin apuraha, jonka suuruus on 10 000 euroa. Stipendi voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle.

Vuonna 2015 Ebeneser-säätiön hallitus on päättänyt jakaa apurahan kahdelle ansiokkaalle varhaiskasvatuksen jatko-opiskelijalle, KM Kati Rintakorvelle 8000€ ja KM Mari Nislinille 2000€. Apurahan määrään vaikutti hakijoiden muu tutkimusrahoitus sekä työn vaihe.

Rintakorven väitöstyön otsikko on Pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuudet ja haasteet varhaiskasvatuksessa ja Nislinin Stressful or thriving? Early childhood professionals’ work-related well-being, stress regulation and pedagogical work in kindergartens. Tutkimusten käsittelemät teemat ovat merkityksellisiä varhaiskasvatuksen kehitystyölle. Erittäin ansiokkaasta molemmissa hankkeissa on näkökulmien laaja-alaisuus sekä tukeva empiirinen perusta. Rintakorven työllä on tiivis kytkentä varhaiskasvatuksen käytännön ratkaisujen, kuten opetussuunnitelmien kehittämiseen, ja se antaa välineitä juuri lapsilähtöisen ja lapsikohtaisen pedagogiikan vahvistamiseen opettajankoulutuksessa ja käytännön työssä. Nislinin työ valaisee puolestaan tärkeällä tavalla varhaiskasvattajien työn hallintaan ja kuormittavuuteen liittyviä psykologisia ja fysiologisia tekijöitä, ja antaa pohjaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvoinnin ja ohjauksen sekä varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen.

 


 

Lehdistötiedote 14.9.2015

 

Tänä vuonna (2015) Suomen Kulttuurirahasto myönsi Ebeneser-säätiölle 14 500 € Fröbelin leikkipalikoiden muotoihin perustuvien ulkoleikkipalikoiden toteuttamiseen. Ulkoleikkipalikat saatiin valmiiksi elokuussa 2015. Hankkeen taiteellisena johtajana toimi lastenkulttuuriin erikoistunut kuvataiteilija Alexander Reichstein. Toimintaa valvoi Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää. Varastokuution rakentajana ja teknisenä asiantuntijana toimi puuseppä Martin Hackenberg avustajanaan Mikhail Serstjuk.

Ulkoleikkipalikoita säilytetään Ebeneser-talon ulkovajassa ja pihalla järjestetään avajaiset 17.9.2015 klo 15 alkaen. Tilaisuudessa esiintyy laulaja ja lauluntekijä Mikko Perkoila. Salaperäisen puulaatikon puolestaan avaavat päiväkoti Franzenian esiopetusikäiset lapset, jotka pääsevät samalla testaamaan jättipalikoilla leikkimistä. Tilaisuus on tarkoitettu kutsuvieraille.

 

 Logo Suomen kulttuurirahasto

 


 

Siiri Vallin apurahan hakuaika 15.8.2015 - 30.9.2015

Apuraha myönnetään varhaiskasvatuksen alueeseen kuuluvan tutkimuksen tukemiseksi. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle. Apuraha on tarkoitettu jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle väitöstyön kirjoittamiseen.

Hakemukseen liitetään hakijan CV (korkeintaan 3 sivua), työn käsikirjoitus hakuhetkellä, ohjaajan suositus sekä tarkka selvitys siitä, mihin apuraha käytettäisiin (korkeintaan 3 sivua) sekä tiedot hakijan kolmen viime vuoden saaduista tai parhaillaan haettavina olevista apurahoista. Matkarahoja ei myönnetä. Hakemukset lähetetään osoitteella: Ebeneser-säätiö / apuraha-hakemus, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki. (Sähköpostilla tulleita hakemuksia ei käsitellä.)

Apurahan saaja / saajat julkistetaan Ebeneser-säätiön kotisivuilla marraskuussa 2015, www.ebeneser.fi. Hakemuksia ei palauteta.

 

KM Maija Meretniemen väitös 6.6.2015

Ebeneser-säätiön entinen toiminnanjohtaja väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina - Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta". Katso tutkimuksen tiivistelmä liitteestä. Ebeneser-säätiö myy kirjaa á 25 €.

 

Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin stipendi

Ebeneser-säätiö julistaa haettavaksi Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin stipendin. Stipendiä voivat hakea varhaiskasvatustieteen maisteri- tai jatko-opiskelijat, ja se myönnetään matka-avustuksena alan tieteelliseen konferenssiin, oppimistutkimuksen päiville tai muuhun vastaavaan tapahtumaan osallistumista varten. Stipendin saajan edellytetään pitävän kyseisessä tapahtumassa tutkimukseensa liittyvän esityksen tai matkan jälkeen Ebeneser-säätiössä valmiiseen pro gradu –työhönsä/väitöstutkimukseensa liittyvän esityksen.

Stipendin suuruus on enintään 500€ ja se myönnetään yhdelle opiskelijalle.

Selostus stipendin käytöstä toimitetaan Ebeneser-säätiöön matkan jälkeen. Kopio opiskelijan hyväksytystä pro gradu –työstä/väitöskirjasta toimitetaan Ebeneser-säätiöön.

Stipendin hakuaika on 1.4.–30.4.2015 Stipendin saaja julkaistaan toukokuun aikana. Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (enintään kaksi sivua), jossa hakija kuvaa tutkimuksensa aiheen ja tämänhetkisen vaiheen sekä perustelee konferenssimatkan merkityksen työnsä kannalta ja matkan kustannukset. Liitteeksi pyydetään hakijan lyhyt ansioluettelo. Hakemus lähetetään 30.4.2015 mennessä osoitteeseen Ebeneser-säätiö, Taina Sillanpää, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki. Kirjeeseen merkintä ’Matka-apuraha’.

Lisätietoja: Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää; taina.sillanpaa@ebeneser.fi

Hallituksen päätös (4.6.2015) matka-apurahan jakamisesta:

Hallitus totesi, että tulleet hakemukset eivät kohdistu apurahan tarkoitukseen, ja päätti, että sitä ei tällä kertaa jaeta.

RAY:n rahoittaman hankkeen työntekijät

Ebeneser-säätiön RAY:n rahoittaman hankkeen Aikamatkalla – sukutyöskentely perheiden hyvinvointia tukemassa, suunnittelija-projektikoordinaattorin paikkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 39 hakijaa.  Tehtävään valittiin FM Liisa Lauerma. Valinnassa painotettiin sukutyöskentelymenetelmän hallintaa, kokemusta koulutussuunnittelusta sekä aikuisryhmien kouluttamisesta.

Projektityöntekijä/kouluttajan tehtävään haki määräaikaan mennessä yhteensä 24 hakijaa ja tehtävään valittiin päiväkodinjohtaja, LTO Aila Holopainen. Valinnassa painotettiin pitkäaikaista kokemusta päiväkotityöstä, kokemusta aikuiskoulutuksen tehtävissä, erityisesti taideaineiden piirissä sekä sukutyöskentelymenetelmän tuntemusta.

 

Koulutusta varhaiskasvattajille

To 5.3. 2015 klo 16.00- 18.30

opetusneuvos Arja-Sisko Holappa

Esiopetuksen uudet tuulet:

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 äärellä

Ti 10.3. 2015 klo 16.00-18.30

Dosentti, yliopiston lehtori Inkeri Ruokonen ja laulupiirtämisen kehittäjä Minna Lappalainen

Ilmaisun monet muodot esiopetuksessa

Musiikki ja laulupiirtäminen

Koulutus järjestetään Ebeneser-säätiön tiloissa. Koulutusten yhteishinta on 45 €. Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Kahvia/teetä sekä pientä välipalaa huokealla hinnalla on myynnissä aina ennen koulutusta klo 15.45 alkaen. Ilmoittautumiset jenni.tinell@ebeneser.fi

 

Ebeneser-säätiöön Aikamatkalla-sukutyöskentelyyn kaksi projektityöntekijää

Ebeneser-säätiö hakee kahta työntekijää: Suunnittelija-koordinaattoria ja projektityöntekijää/kouluttajaa pääkaupunkiseudulla tapahtuvaan Aikamatkalla – sukutyöskentely perheiden hyvinvointia tukemassa -hankkeeseen vuodelle 2015 (suunniteltu projektin kesto on kolme vuotta 2015-2017). Työsopimus kirjoitetaan vuodeksi kerrallaan määräaikaisesti ensimmäinen sopimuskausi kestää 15.2.2016 asti. Työsuhde alkaa 1.4.2015 tai sopimuksen mukaan. Projektin päätavoitteena on lisätä lasten, vanhempien, isovanhempien ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten hyvinvointia ja vuorovaikutusta sukutyöskentelyn avulla. Projektissa koulutetaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä toimimaan Lastentarhamuseossa sukutyöskentelyn oppaina lapsiryhmille ja perheille, erityisesti lapsille ja isovanhemmille.

Hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias –avustusohjelmaa. Ohjelma kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Molemmat työt ovat kokopäiväisiä (38,40h/viikko)

odotamme suunnittelija-koordinaattorilta

Sukutyöskentely-menetelmän hallintaa ja taitoa kouluttaa aikuisryhmiä Sukutyöskentely-menetelmän avulla

∙ Viestintä- ja markkinointiosaamista

. Ylempää korkeakoulututkintoa

∙ sitoutumista työskentelemään toisinaan myös ilta-aikaan tai viikonloppuisin eri toimipisteissä pääkaupunkiseudulla

työnkuva

Tehtäviin kuuluvat mm. sukutyöskentelyyn perustuvan toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen, sukutyöskentely-menetelmäkoulutus, toiminnan ja talouden seuranta sekä toiminnan arvioinnista ja raportoinnista vastaaminen. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen Emma&Elias –ohjelmayhteistyöhön sekä muuhun hankkeeseen liittyvään verkostotyöhön. Koordinaattori vastaa projektin toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti.

odotamme projektityöntekijältä/ kouluttajalta

∙ Sukutyöskentely-menetelmän tuntemusta sekä taitoa ohjata lapsi- ja aikuisryhmiä Sukutyöskentely- ja taidekasvatusmenetelmiä apuna käyttäen

∙ Kokemusta varhaiskasvatustoiminnasta päiväkodissa

. Lastentarhanopettajatutkintoa

∙ sitoutumista työskentelemään toisinaan myös ilta-aikaan tai viikonloppuisin eri toimipisteissä pääkaupunkiseudulla

työnkuva

Tehtäviin kuuluvat mm. sukutyöskentelyyn perustuvan toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen, sekä toiminnan arviointi ja raportointi. Työhön kuuluu erilaisten työpajojen ohjaaminen sekä aikuisille että lapsille päiväkodeissa ja Lastentarhamuseossa sekä erilaiset konsultointitehtävät päiväkodissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen Emma & Elias –ohjelmayhteistyöhön sekä muuhun hankkeeseen liittyvään verkostotyöhön.

Hakemukset pyydetään lähettämään Ebeneser-säätiöön 24.2.2015 klo 16 mennessä sähköpostitse toiminnanjohtaja Taina Sillanpäälle osoitteeseen taina.sillanpaa@ebeneser.fi. Hakemuksessa on ilmoitettava palkkatoivomus.

Lisätietoja hankkeesta antaa toiminnanjohtaja Taina Sillanpää, p. 010 2290891 tai taina.sillanpaa@ebeneser.fi

 

 

Ebeneser-säätiö saa Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta Aikamatkalla – sukutyöskentely perheiden hyvinvointia tukemassa (2015–2017) –projektille. Hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias –avustusohjelmaa. Ohjelma kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Aikamatkalla -projektin päätavoitteena on lisätä lasten, vanhempien, isovanhempien ja lasten kanssa työskentelevien aikuisten hyvinvointia ja vuorovaikutusta sukutyöskentelyn avulla. Projektin aikana koulutetaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä toimimaan Lastentarhamuseossa sukutyöskentelyn oppaina lapsiryhmille ja perheille, erityisesti lapsille ja isovanhemmille.

 

 

Koulutusta marraskuussa Ebeneser-säätiössä:

Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä, kts. ilmoittautumisohjeet ja aikataulu linkistä.

 

Flickr-kuvapalvelimella Säätiön arkistokuvia osoitteessa www.flickr.com/photos/ebeneser

 

Ebeneser-säätiö mukaan Flickr-kuvayhteisöpalveluun

Ebeneser-säätiö juhlistaa Flickr-palvelussa avattavien kuva-aineistojen julkaisua 8.4.2014 Ebeneser-talossa samana päivänä järjestettävällä maksuttomalla Avoin visuaalinen menneisyys - yleisötilaisuudella.

Julkaistavat kuvat muodotavat kolme kokonaisuutta:

Muuttuva Kallio sisältää 30 kuvaa Kallion Harjun alueesta 1900-luvun alusta 1930-luvulle.

Lastentarhatyön uranuurtajan Elisabeth Alanderin 60-vuotispäivän kunniaksi koottu valokuva-albumi sisältää yli 140 valokuvaa 1910-luvulta lastentarhoista ympäri Suomea.

25 tunnistamatonta visiittikorttikuvaa 1860- ja 1870-luvuilta.

Ohjelma:

18.00 Mitä valokuva voi kertoa tutkijalle - Historian didaktiikan yliopistonlehtori, PhD Jan Löfström

18.15 Ebeneser-säätiön kuvakokoelmat Flickr-kuvayhteisöpalvelussa - Ebeneser-säätiön ma.tutkija, FM Sampsa Heinonen

18.45 Ihmisiä ja tapahtumia kuvien takana - Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja (emerita), KM, LTO Maija Meretniemi

19.15 keskustelua. Ilta päättyy noin klo. 19.30

Tervetuloa!

 

Aikamatkalla - työpaja

Tule viikon päätteeksi Ebeneser -taloon, virkistäytymään aikamatkalla lapsuuteen. Mikä lapsena oli sinulle tärkeää, mikä tuotti iloa? Miten lapsuusmuistoja voisi jakaa eri sukupolvien kesken: perheessä tai päiväkodissa?

Työpajassa teemme aikamatkaa lempeästi muistoja herätellen ja niitä luovasti työstäen. Työpajassa yhdistyvät muistot, mielikuvitus ja luova käsillä tekeminen.

Tarjoamme vastapainoa arjen aherrukseen, iloa ja oivalluksia lapsuudesta sekä välineitä ja ideoita toimintaan omien läheisten kanssa tai omassa työssä.

Kohderyhmä: varhaiskasvattajat; kaikki lapsuudesta, muistoista ja sukupolvien vuorovaikutuksesta kiinnostuneet. Ryhmän koko max. 15 henkilöä.

Ohjaajat: Liisa Lauerma. Liisa on kirjoittanut Sukuseikkailu-kirjan kannustamaan lapsia ja aikuisia yhteiselle aikamatkalle luovasti ja leikkimielisesti. Hän on pitänyt muistoja ja sukupolvien vuorovaikutusta käsitteleviä kursseja varhaiskasvattajille ja perhetyöntekijöille. Aila Holopainen. Aila on toiminut pitkään päiväkodinjohtajana ja kouluttanut varhaiskasvattajia taidepedagogisten menetelmien käytössä. Aila kirjoittaa Taideleikkiä – palstaa Pikkuväki –lehteen.

Kokoonnumme perjantaina 11.4.2014 klo 16 – 20 Ebeneser-talossa, Helsinginkatu 3-5 (3. krs). Tuo mukanasi lapsuuteesi liittyvä kuva, tekstiili tai lelu. Hinta: 20 e. Kahvi- ja teetarjoilu.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Taina Sillanpää, taina.sillanpaa@ebeneser.fi tai p. 010 2290891

 

Lastentarhamuseon työntekijä ajalle 3.2.2014 - 30.5.2014

Ebeneser-säätiön ylläpitämän Lastentarhamuseon museotyöntekijän sijaisuutta haki määräaikaan mennessä yhteensä 51 hakijaa. Valinnassa painotettiin monipuolista museoalan koulutusta ja kokemusta sekä työskentelyä alle kouluikäisten parissa. Ebeneser-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2014 valita Lastentarhamuseon työntekijän sijaisuuteen FM Ragni Reichardtin. 

 

Ebeneser-säätiön Lastentarhamuseon museotyöntekijä

 

Haemme Ebeneser-säätiön ylläpitämään Lastentarhamuseoon työntekijää ajalle 3.2.2014 - 30.5.2014. Viikoittainen työaika on 38,15 h.

Tehtävän kuvaus:

Museotyöntekijän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Lastentarhamuseon museopedagogista työtä, erityisesti päivähoidon lapsiryhmien opastusta sekä muita säätiön määräämiä tehtäviä.

Hakijalta odotamme:

Tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimuksia, mutta museologian/museoalan ja/tai lastentarhanopettajan/kasvatustieteen opinnot katsotaan eduksi.Pidämme tärkeänä innovatiivista työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta lapsi- ja aikuisryhmien ohjauksesta sekä museotoiminnan suunnittelusta.

Tehtävän palkkaus:

Palkkaus määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen mukaisesti 1900 - 2100 €/kk. Palkkatoiveen voi esittää hakemuksessa.

 

Lisätietoa tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Taina Sillanpää p. 010 2290891 tai taina.sillanpaa@ebeneser.fi Lisätietoja Lastentarhamuseosta www.lastentarhamuseo.fi tai www.ebeneser.fi

Hakemus (max. yksi sivu) ja CV pyydetään toimittamaan 12.1.2014 mennessä

sähköpostilla taina.sillanpaa@ebeneser.fi

 

Siiri Vallin apuraha

Ebeneser-säätiö jakoi vuoden 2013 Siiri Vallin apurahan, joka on tarkoitettu jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle väitöstyön kirjoittamiseen Varhaiskasvatuksen alalla. Hakuaika apurahalle oli 15.6. - 16.9.2013. Jaettava summa oli 10 000 euroa, ja se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle tutkijalle.

Lastentarhanopettaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, opetusneuvos Siiri Valli (1919–2005) arvosti lastentarhanopettajien korkeatasoista koulutusta ja varhaiskasvatustutkimusta. Valli toimi laajasti päivähoitotyössä mm. lastentarhanopettajana, Lastentarhaseminaarin rehtorina sekä tarkastajana ja päivähoitotoimen johtajana Helsingin kaupungilla. Hän toimi aktiivisesti Lastentarhanopettajaliitossa ja Ebeneser-säätiössä ja vaikutti Lastentarhamuseon perustamiseen.

Säätiön hallitus jakoi apurahan sekä kasvatustieteen maisteri Anu Kuukalle (5000 €) että kasvatustieteen maisteri Laura Revolle (5000€) Ebeneser-päivän juhlassa 15.11.2013.

KM Anu Kuukka tutkii väitöskirjassaan Lasten ruumiillisuutta päiväkodin toimintaympäristössä. Anu Kuukan tutkimus yhdistää ansiokkaasti kahta tutkimusperinnettä; ruumiillisuuden sosiologiaa ja varhaiskasvatuksen tutkimusta. Tältä osin tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. KM Laura Repo tutkii puolestaan Kiusaamista ja sen ehkäisemistä varhaiskasvatuksessa. Tulokset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomailla. Tutkimus avaa oven käytännön kasvatustyön kehittämiselle sekä on merkittävä lisä kasvatuksen ja kiusaamisen tutkimuksessa.

 

Kansainvälinen Voices For Tommorrow In Finland-tapahtuma lokakuussa

Lokakuun 16. - 18. päivinä 2013 järjestetään Opettajankoulutuslaitoksella Voices for Tommorrow in Finland tapahtuma.

http://blogs.helsinki.fi/designvoices

Tapahtumaan liittyvät taidetyöpajat Lastentarhamuseon tiloissa 16. - 17.10. 2013 sekä poikkitaiteellinen konferenssipäivä 18.10.2013, Siltavuorenpenger 10, Auditorio 1.

Huom! Lastentarhamuseo on suljettu ke 17.10.2013 tapahtuman vuoksi.

 

Siiri Vallin apurahan hakuaika 15.6.2013 - 16.9.2013 

Apuraha myönnetään varhaiskasvatuksen alueeseen kuuluvan tutkimuksen tukemiseksi. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle. Apuraha on tarkoitettu jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle väitöstyön kirjoittamiseen.

Hakemukseen liitetään hakijan CV (korkeintaan 3 sivua), työn käsikirjoitus hakuhetkellä, ohjaajan suositus sekä tarkka selvitys siitä, mihin apuraha käytettäisiin (korkeintaan 3 sivua) sekä tiedot hakijan kolmen viime vuoden saaduista tai parhaillaan haettavina olevista apurahoista. Matkarahoja ei myönnetä. Hakemukset lähetetään osoitteella: Ebeneser-säätiö / apuraha-hakemus, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki. (Sähköpostilla tulleita hakemuksia ei käsitellä.)

Apurahan saaja / saajat julkistetaan Ebeneser-säätiön kotisivuilla marraskuussa 2013, www.ebeneser.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika: 15.6. - 16.9.2013, klo 16 mennessä

Jaettava summa: 10 000 euroa

Lisätietoja antaa Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää p. +358 9 010 2290 891, taina.sillanpaa@ebeneser.fi

 

Ebeneser-säätiön sihteerin äitiyslomasijaisuus

Haemme Ebeneser-säätiöön sihteeriä äitiyslomasijaisuuteen. Sijaisuus alkaa 15.8.2013 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 25.7.2014.

Tehtävän kuvaus:

Sihteerin tehtävä on jakautunut kahteen osa-alueeseen; Ebeneser-säätiön sihteerin tehtävien hoitaminen, joka käsittää mm. maksuliikenteen hoidon sekä tiedottamisen (50%)  ja Lastentarhamuseon museopedagoginen työ (50%)

Hakijalta odotamme:

Tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimuksia, mutta lastentarhanopettajan / kasvatustieteen opinnot katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii tarkkuutta ja täsmällisyyttä maksuliikenteen hoitamisessa, taitoa ohjata lapsi- ja aikuisryhmiä sekä suunnitella museon toimintaa.

Tehtävän palkkaus:

Palkkaus määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen mukaisesti. Hakija voi esittää palkkatoiveen.

Lisätietoa tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Taina Sillanpää p. 010 2290891 tai taina.sillanpaa@ebeneser.fi

Hakemus (max. yksi sivu) ja CV pyydetään toimittamaan 14.6.2013 mennessä sähköpostilla taina.sillanpaa@ebeneser.fi

 

Ebeneserin nimikkoleivos

Ebeneser-säätiö järjesti lastentarhatyön 125-juhlavuoden kunniaksi leivoskilpailun, jolla haettiin ehdokasta Ebeneserin nimikkoleivokseksi. Kilpailun töitä arvosteli raati, johon kuului Ebeneser-säätiön hallituksen jäseniä. Lisäksi konsultoitiin Helsingin yliopiston kotitalousopettajakoulutuksen professoria Päivi Palojokea sekä lehtori Helena Soljantoa. Leivoksia arvioitiin kolmen kriteerin pohjalta: maku, ulkonäkö ja leivoksen yhteydet Ebeneser-talon historialliseen toimintaan ja arkkitehtuuriin.

1.palkinto Mirva Viljaala

2. palkinto Hanni Kuusisto

3. palkinto Essi Kulju 

 

Aikamatkalla - sukuseikkailun minikurssit

Kurssin tavoite: Kurssilla inspiroidumme lapsuusmuistoista ja luomme vanhasta uutta. Kurssi antaa välineitä lapsen ja aikuisen juurien vahvistamiseen sekä yhteistoimintaan perheiden kanssa.


Kurssin hinta: Yhden kurssin hinta on 48 € sisältäen 2 x 3 tunnin työskentelyn, materiaalit ja iltapäiväkahvin. Kurssi toteutuu 15 osallistujalla.

Keittiöseikkailu
Kurssin ajankohta: maanantaina 8.4.2013 ja 15.4.2013 klo 16.30-19.45 Ebeneser-säätiön tiloissa, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki, 3 krs. Ilmoittautuminen 5.4. mennessä. 

1.Oma muisto. Herätellään lapsuusmuistoja ruuasta ja ruokailuhetkistä, resepteistä ja keittokirjoista, keittiöistä ja niiden sisustuksista, astioista ja ruuanlaittovälineistä, ruokakaupoista, keittiöpuutarhoista, keittiön tekstiileistä, tuoksuista ja mauista. Ennakkotehtävä: tuo mukanasi jokin keittiöön liittyvä tavara, valokuva tai resepti. Ohjaus: Liisa Lauerma, lasten tietokirjailija

2.Kädentaitojen työpaja: romukruunu esim. kakkuvuoasta ja siihen rautalangalla kiinnitetyistä
pikkuesineistä (ruokailuvälineet, rahat, avaimet jne);  jigi eli puulle naulatut kuviot (esim. tähti), rautalanka pujotellaan naulojen mukaan ja koristellaan esim. helmillä. Ohjaus: Aira Rautiainen, artesaani

Syksyllä luvassa lisää teemoja - luontoseikkailu ja jouluseikkailu. Seuraa www.ebeneser.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ebeneser-säätiö, Taina Sillanpää p. 010 2290891, taina.sillanpaa@ebeneser.fi

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Ebeneser-säätiön järjestämään lastentarha- ja päiväkotimuistojen keruuseen osallistuneiden kesken on arvottu 5 kpl 200€ rahapalkintoa ja 10 kpl Ebeneser 100 vuotta lasten hyväksi -kirjaa. Keruuseen osallistui 104 kirjoittajaa ympäri Suomea. Palkinnon saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille keruuseen osallistuneille!

 

FRÖBELIN IHMISTEN KASVATUS - KIRJA MYYNNISSÄ (käännös Aili Helenius)

Prof. Aili Heleniuksen kääntämä kirja Friedrich Fröbel Ihmisten kasvatus (Die Menschenerziehung) myynnissä hintaan 50 €, opiskelijoille 30 €. Kirjaa voi ostaa / tilata Ebeneser-säätiöstä, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki, s-posti ebeneser@ebeneser.fi tai puh. 010 229 0890

FRÖBELIN IHMISTEN KASVATUS

 

LASTENTARHATYÖ 125-VUOTTA - EBENESER-SÄÄTIÖN JA LASTENTARHAMUSEON KEVÄÄN 2013 OHJELMAA

Vietämme vuonna 2013 lastentarhatyön 125-vuotisjuhlaa ja tarjoamme juhlavuoden kunniaksi monenlaista ohjelmaa lapsille ja lapsiperheille Lastentarhamuseossa. Tutustu tarkemmin kevään 2013 ohjelmaan. Syksyn ohjelmasta tiedotamme myöhemmin. Juhlavuoden tapahtumiin ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa!

 

MUISTITIETOKERUU - MUISTOJA LASTENTARHASTA JA PÄIVÄKODISTA

Ebeneser-säätiön ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämää lastentarha- ja päiväkotimuistojen keruuta on jatkettu 31.12.2012 asti

Tutustu tarkemmin muistitietokeruuseen ja kirjoitusohjeisiin.

 

LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUKSEN 120-VUOTISJUHLA

Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos järjestää yhdessä opiskelijajärjestö Ebe ry:n, Ebeneser-säätiön, Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) ja Opettajien ammattijärjestön (OAJ) kanssa koulutuksen 120-vuotistaipaleen kunniaksi juhlaviikon 15.-19-10.2012. Juhlaviikolla Lastentarhamuseo on avoinna 16.-18.10 klo 12-18. Museoon on vapaa pääsy. Tutustu juhlaviikon ohjelmaan.

 

VOIMAVAROJA  JA TYÖSKENTELYIDEOITA VARHAISKASVATTAJALLE

Tarjoamme päiväkodin kehittämispäivän ohjelmaksi koulutusta tukemaan varhaiskasvattajan, lapsen ja hänen perheensä juurien ja identiteetin vahvistamista. Koulutuksen teemoja ovat mm. muistojen ja oman historian merkitys identiteetin rakentajana, oman historian arvostaminen, teemallinen muistelutyö, lapsuuden maailmaan herkistyminen muistelutyön avulla, perheen ja suvun muistojen ja tarinoiden työstäminen luovin menetelmin, lapsen osallisuus sukupolviketjussa, kasvatuskumppanuus päivähoidossa sekä pitkäkestoinen teematyöskentely lapsiryhmässä ja pienryhmätoiminta. Koulutus tukee myös työyhteisön hyvinvointia ja ammatillisen identiteetin pohdintaa. Se kannustaa yhteisöllisyyteen ja antaa eväitä keskusteluun. Koulutus perustuu 2010 – 2011 toteutetun Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat - projektinkokemuksiin. Ebeneser-säätiön järjestämässä kokeilussa oli mukana seitsemän helsinkiläistä päiväkotia Vallila -  Vanhakaupungin alueelta.

Kouluttajat: Liisa Lauerma, FM, lasten tietokirjailija ja Taina Sillanpää, LTO, KM, Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja.

Koulutuksen toteutus: Koulutus Ebeneser-säätiön Lastentarhamuseossa (sisältää tutustumisen museoon) tai päiväkodin omissa tiloissa

  • Koko päivä (6 h): luennot, työhyvinvointia tukevia toiminnallisia harjoituksia ja keskustelua ryhmissä. Hinta 640 € ( sis. alv. 23 %)
  • Puoli päivää (3 h): luennot. Hinta 420 € (sis. alv.23 %)

Molempiin koulutuksiin liittyy ennakkotehtävä.

Tiedustelut ja varaukset: Taina Sillanpää, Ebeneser-säätiö, p. 010 2290 891 tai taina.sillanpaa@ebeneser.fi

 

AIKAMATKALLA – PERHEEN JA SUVUN TARINAT  -KIRJA ON ILMESTYNYT!

(Liisa Lauerma  – Taina Sillanpää: Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat. Ebeneser-Säätiö 2012. 52 s. Hinta: 16,20 € sis. alv. 10%)

Miten varhaiskasvatuksessa voidaan vahvistaa lapsen juuria, osallisuutta ja päiväkodin ja perheiden kasvatuskumppanuutta? Miten aikuinen omaa lapsuuttaan muistellen herkistyy lapsen kuulemiselle? Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat  – hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin lapsia ja perheitä osallistavaa teematyöskentelyä. Teemoja tässä kokeilussa olivat mm. lasten, vanhempien ja isovanhempien leikit ja lelut, sadut ja satuhahmot sekä tärkeät paikat. Menetelminä käytettiin tilkkutyöskentelyä, valokuvausta, sadutusta ja haastattelua sekä pienimuotoista draamaa. Hanke toteutettiin 2010 – 2011 Helsingissä Vallila-Vanhakaupungin päivähoitoalueella. Siihen osallistui noin 60 lasta seitsemästä eri päiväkodista.

Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat on raportti kokeilun tavoitteista ja osallistujien kokemuksista. Julkaisua voi ostaa/tilata Ebeneser-säätiöstä, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki.Yhteystiedot: taina.sillanpaa@ebeneser.fitai puhelimitse 010 2290891.

AIKAMATKALLA

 

mainBottom