mainTop

 

Ebeneserstiftelsen (före detta stiftelsen för Hanna Rothmans och Elisabeth Alanders anstalter) representerar den finländska småbarnsfostrans och barnträdgårdslärarutbildningens historia. Hanna Rothman grundade Nordens första folkbarnträdgård år 1888 och inledde tillsammans med Elisabeth Alander barnträdgårdslärarutbildning i Sörnäs folkbarnträdgård år 1892.

Verksamheten utvidgades och fortsatte från år 1908 i Ebeneserhuset där en barnkrubba, en barnträdgård, ett daghem för skolelever och Ebenesers barnträdgårdsseminarium verkade. Barnträdgårdslärarnas utbildning förstatligades år 1977. Utbildningen flyttade från Ebeneserhuset till andra lokaler år 1993 och underställdes universiteten år 1995. År 1986 upphörde barnträdgårdsverksamheten i Ebeneserhuset. Keski-Helsingin Musiikkiopisto har från år 2009 verkat i huset.

Ebeneserstiftelsens avsikt är att stöda småbarnsfostran och föräldraskap samt slå vakt om barnträdgårdsarbetets kulturhistoriska betydelse. För att uppnå sitt syfte stöder och främjar stiftelsen forskning och utbildning inom småbarnsfostran samt deltar i den allmänna fostringsverksamheten. Stiftelsen upprätthåller Barnträdgårdsmuseet och -arkivet.

Ebeneserhuset ritades av arkitekten Wivi Lönn och stod färdigt år 1908 i Sörnäs i Helsingfors. Huset är ett skyddsobjekt. Ebeneserstiftelsen har verkat i huset sedan år 1908.

 

mainBottom